Agama Taoisme

Tao

Sejarah Taoisme

Taoisme juga dikenal dengan Daoisme, diprakarsai oleh Laozi sejak akhir Zaman Chunqiu yang hidup pada 604-517 SM atau abad ke-6 sebelum Masehi. Taoisme merupakan ajaran Laozi yang berdasarkan Daode Jing . Pengikut Laozi yang terkenal adalah Zhuangzi  yang merupakan tokoh penulis kitab yang berjudul Zhuangzi.

Taoisme adalah sebuah aliran filsafat yang berasal dari Cina. Taoisme sudah berumur ribuan tahun, dan akar-akar pemikirannya telah ada sebelum masa Konfusiusme. Hal ini dapat disebut sebagai tahap awal dari Taoisme. Bentuk Taoisme yang lebih sistematis dan berupa aliran filsafat muncul kira-kira 3 abad SM. Selain aliran filsafat, Taoisme juga muncul dalam bentuk agama rakyat, yang mulai berkembang 2 abad setelah perkembangan filsafat Taoisme.

Taoisme pada asasnya adalah satu aliran pemikiran dalam falsafah Cina. Pada masa yang sama ia juga dipraktikkan sebagai satu bentuk agama dalam masyarakat Cina. Dengan itu wujud apa yang dikatakan sebagai agama dao,  yakni taoisme dari segi agama; dan juga mazhab dao, yakni taoisme dari segi falsafah. Dari segi etimologi Perkataan Taosime adalah berasal dari kata akar “Tao” yang diterjemahkan dari perkataan Bahasa Cina “Dao” yang arti hurufnya bermaksud “jalan” atau “cara”. Walaupun begitu, makna budaya perkataan “Dao” sebenarnya sangat luas, khususnya dalam bidang falsafah.Sejarah Taoisme bermula sejak adanya kitab Dao De Jing (abad ke-3 atau 4 S.M.),yang menjadi pegangan bagi Taosime. Seterusnys Taoisme telah dimantapkan olehZhang Daoling (abad ke-2 masihi), dan juga Shangching dan Lingbao pada abad ke-4 masihi.

·         Dinasti Han (206S.M. – 220 Masihi)

Pada awal Dinasti Han, Laozi disembahkan sebagai Tuhan, bersama-sama dengan Huang Di. Terdapat teks “Huang-Lao” terkandung dalam Huainanzi, yang mentafsirkan ajaran Tao merupakan pedoman ke arah keabadian (termasuk ubatan, pratikal seks dan juga kaedah nafas).

Laozi menerima penghargaan dari empayar sebagai pengaji ketuhanan berjaya. Pada masa itu, Yin Yang dan Wuxing dikaji tetapi belum lagi digolongkan dalam Taoisme.

Gelaran Daojia digunakan sejak Dinasti Han. Dalam rekod sejarah Sima Qian, ia merujuk “keabadian”; sebaliknya Liu Xiang merujuk Laozi dan Zhuangzi. Daojiao merupakan gelaran pengamalan Tao sebagai agama. Pada zaman moden, kedua-dua gelaran Daojia dan Daojiao saling membawa maksud yang sama. Ulasan Dao De Jing yang terawal dikarya oleh Heshang Gong (“Tuan Tebing Sungai”).

·         Zaman Berkerajaan Tiga (220-265)

Pusat pengajian Xuanxue termasuk Wang Bi, mengfokuskan pengajian ajaran Laozi dan Zhuangzi.

·         Zaman Enam Dinasti (316-589)

Ge Hong juga dikenali sebagai Baopuzi (“Pemeluk konsep kesederhaan yang kuat”) adalah aktif pada abad ke-3 dan ke-4 dan beliau membawa kesan pengaruh yang besar pada Taoisme. Pada zaman ini, terdapat banyak karya yang utama dihasilkan termasuk Shangqing (“Kesucian Tertinggi”) (365-370) dan kitab Lingbao (“Kesucian Abadi”) terdapat di Maoshan.

·         Dinasti Tang (618-907)

Pada zaman ini, Konfucianisme dan Buddhisme merupakan dua agama yang terpengaruh. Maharaja Xuanzong (685-762) membuat ulasan atas ketiga-tiga pegangan. Kemudiannya, ketiga-tiga agama dilaksanakan secara serentak oleh kerajaan.

Maharaja Tang Gaozong menklasifikasikan Dao De Jing sebagai karya klasik dan ia perlu dibelajari semasa menduduki peperiksaan kerajaan; dengan itulah “–jing “ termuncul dalam tajuk Dao De Jing.

·         Dinasti Song (960-1279)

Zaman ini terdapat beberapa maharaja dimana Maharaja Huizong merupakan maharaja yang terutama dalam galakan pengamalan Taoisme. Maharaja Huizong mengumpulkan kitab-kitab ajaran Tao dan menerbitkan Daozang.

Quanzhen dan Zhengyi merupakan pusat pengajian Taoisme yang diasaskan pada zaman ini. Kedua-dua pusat pengajian merupakan antara pusat-pusat yang masih wujud sehingga sekarang.

·         Zaman Nasionalis (1912 – 1949)

Pada zaman inilah merupakan permulaan keruntuhan Taoisme. Guomindang menekankan sains, kemodenan dan budaya kebaratan, termasuk Agama Kristian. Mereka menyingdirkan agama-agama yang popular sebagai reaksioner serta bersifat parasit, mereka merampas kuil-kuil serta tokong-tokong dan dijadikan sebagai bangunan awam dan mengadakan kawalan ke atas aktiviti pengamalan agama.

·         Negara China pada Zaman Moden (1949 – kini)

Pada peringkat awal selepas penubuhan Republik Rakyat China, parti pemerintah iaitu Parti Komunis China menahan amalan beragama. Banyak infrastruktur Taoisme dimusnahkan. Ramai sami dan pendeta dihantar untuk bekerja. Ini merupakan peristiwa pada zaman Revolusi Budaya pada 1966 sehingga 1976.

Pada tahun 1982Deng Xiaoping melonggarkan kawalan ke atas pegangan agama. Ramai pemimpin Komunis sedar akan Taoisme adalah penting dalam budaya orang China, oleh itu, banyak kuil serta tokong diperbaiki dan dibuka semula.

Taoisme merupakan antara lima agama yang diakui oleh Republik Rakyat China, dimana aktiviti-aktiviti dijalankan oleh Persatuan Taoisme China.

Ajaran Taoisme

Dao

Inti pengajaran Taoisme adalah “Dao” yang berarti tidak berbentuk, tidak terlihat, tapi merupakan proses kejadian dari semua benda hidup dan segala benda-benda yang ada di alam semesta. Dao yang berwujud dalam bentuk benda hidup dan kebendaan lainnya adalah De. Gabungan Dao dengan De dikenal sebagai Taoisme yang merupakan landasan kealamian. Taoisme bersifat tenang, tidak berbalah, bersifat lembut seperti air, dan bersifat abadi. Keabadian manusia terwujud disaat seseorang mencapai kesadaran Dao, dan orang tersebut akan menjadi dewa. Penganut-penganut Taoisme mempraktekkan Dao untuk mencapai kesadaran Dao, dan menjadi seorang dewa.

Taoisme juga memperkenalkan teori Yinyang, dalam Daode Jing Bab 42:

Berarti: Dao melahirkan sesuatu, yang dilahirkan itu melahirkan Yin dan YangYinyang saling melengkapi untuk menghasilkan tenaga atau kekuatan. Kekuatan tersebut sebagai sumber dari jutaan benda di dunia. Setiap benda di alam semesta yang berupa benda hidup ataupun benda mati mengandung Yinyang yang saling melengkapi untuk mencapai keseimbangan.

Secara terminologi, Yin dan Yang diterjemahkan sebagai negatif dan positif. Setiap benda bersifat dualisme yang terdiri dari unsur positif dan unsur negatif. Benda yang tidak memiliki unsur negatif dan positif, itu bermakna kosong dan hampa. Seperti halnya magnet, magnet mempunyai unsur positif dan negatif, kedua-duanya bersifat saling melengkapi. Magnet tanpa unsur positif, maka tidak terwujudnya unsur negatif. Itu bermakna bahwa magnet tidak akan terwujud jika tidak memiliki kedua unsur tersebut.

Kemudian Taoisme memiliki penekanan kuat terhadap keselarasan manusia dengan Dao dan alam semesta. Dao dipandang mengatasi segala hal, baik manusia maupun alam, dan sekaligus juga tersebar di dalam alam ini. Dalam Taoisme dikatakan bahwa manusia harus hidup menurut tata cara alam (Dao), memahami hakikatnya, dan hidup selaras dengannya.

Dao sebenarnya tidak dapat diberi nama, dan ia juga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dao yang sesungguhnya hanya dapat dipahami dengan melalui kesadaran rohani manusia. Akan tetapi, untuk dapat memudahkan orang mengerti akan Dao ini, maka Dao harus dijelaskan dengan kata-kata. Dao secara harafiah dapat dikatakan sebagai “jalan setapak” atau “jalan”.Untuk dapat lebih memahami “jalan” ini, maka ada tiga makna yang dapat dipelajari:

1. Tao adalah Jalan dari Kenyataan Terakhir Dao tidak dapat ditangkap karena melampaui jangkauan panca indera. Dao melampaui segala pikiran dan khayalan. Oleh sebab itu, kata-kata tidak akan dapat menjelaskan Dao yang sesungguhnya. Dao adalah yang maha besar dan merupakan azas totalitas segala benda dan kehidupan. Dao adalah substansi yang mewujudkan segala benda, termasuk makhluk hidup, juga merupakan sumber asal dari setiap awal dan setiap akhir. Makna Dao yang pertama dan terdasar ini dapat diketahui, hanya melalui kesadaran mistik yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata.

2. Tao adalah Jalan Alam Semesta Dao memiliki sifat transenden tetapi juga imanen. Dao menjadi penggerak dari alam semesta ini, yaitu sebagai kaidah, irama, dan kekuatan pendorong seluruh alam, dan juga sebagai asas penata yang berada di belakang semua yang ada. Dao adalah roh yang mendiami seluruh alam, sehingga ia menjadi “benda” dan bersifat imanen.

3. Tao adalah Jalan Manusia Menata Hidupnya Dao juga memberikan petunjuk kepada manusia mengenai kehidupan yang seharusnya dijalani oleh manusia supaya selaras dengan cara bekerja alam semesta ini. Hal ini berkaitan dengan ajaran-ajaran dan etika Taoisme lainnya.

Lambang Yin Yang

Lambang Yin Yang yang paling populer adalah lambang Xiantian Taiji atau Yinyang Yu  diperkenalkan oleh Lai Zhide ( tahun 1525~1604). Sejarah pengkajian dan perkembangan lambang Yinyang dimulai pada masa Dinasti Song hingga abad ke-15. Lambang Taoisme yang lainnya adalah Chentuan  dan Chou Dunyi , popularitas kedua lambang ini kedudukannya setelah popularitas lambang Xiantian Taiji . Lambang asli dari Taoisme adalah lambang Wuji oleh Chentuan pada awal Dinasti Song, kemudiannya dimajukan oleh Chou Dunyi yang memperkenalkan lambang Taiji.

Pandangan tentang Wu Wei

Wu-wei dapat secara harafiah diterjemahkan dengan ‘tidak mempunyai kegiatan’ atau ‘tidak berbuat’. Istilah ini sesungguhnya tidak berarti sama sekali tidak ada kegiatan, atau sama sekali tidak berbuat apapun, melainkan berarti berbuat tanpa dibuat-buat dan tidak semau-maunya. Karena wu-wei adalah sifat dasar kehidupan yang selaras dengan alam semesta. Bersikap dibuat-buat dan semau-maunya berlawanan dengan sikap kodrati atau sikap yang wajar. Menurut teori Wu-wei, seseorang hendaknya membatasi kegiatan-kegiatannya pada apa yang diperlukan dan apa yang kodrati atau wajar. Seperti dalam mencapai tujuan tertentu, jangan sampai berbuat berlebihan atau melakukan upaya semau-maunya. Dalam melakukan perbuatan ini, hendaknya orang mengambil kesederhanaan sebagai prinsip hidup yang membimbingnya, sebab umat manusia mempunyai terlampau banyak keinginan dan terlalu banyak pengetahuan. Mereka mencari kebahagiaan dengan cara memenuhi keinginan mereka. Akan tetapi, ketika mereka berusaha memenuhi terlampau banyak keinginan, mereka memperoleh hasil yang sebaliknya.

Wu-wei adalah hidup yang dijalani tanpa ketegangan. Wu-wei merupakan perwujudan yang murni dari kelemah-lembutan, kesederhanaan, dan kebebasan; suatu kemampuan yang efektif, yang murni di mana tidak ada gerak yang dihambur-hambur sekedar untuk dipamerkan ke luar. Jika Wu-wei dilihat dari luar, terlihatlah ia tanpa daya, karena tidak pernah memaksa dan tidak pernah terlihat tegang. Rahasianya terletak pada cara mencari ruang kosong dalam hidup dan alam, dan bergerak melaluinya. Chuang Tzu menjelaskan hal ini dengan ceritanya tentang seorang pejagal yang pisaunya tidak pernah tumpul selama dua puluh tahun. Sewaktu didesak untuk menjelaskan rahasianya, pejagal itu menjawab, “Dari antara tulang-tulang pada setiap persendian selalu ada suatu ruang. Jika tidak demikian, tentu tidak akan ada gerakan. Dengan mencari ruang ini dan meingisinya di situ, maka pisau saya dapat melalui tulang-tulang itu tanpa menyentuhnya.”

Gejala alam yang paling mirip dengan Tao dalam pandangan para penganut Taoisme adalah air. Mereka kagum dengan cara air yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya dan mencari tempat-tempat yang terletak paling rendah. Air juga mempunyai kekuatan yang mampu meluluhkan batu karang dan menghanyutkan bukit-bukit. Sifat luwes tak berhingga namun kokoh tanpa bandingan.

Itulah kebajikan air dan demikian juga kebajikan dari Wu-wei. Ciri yang terakhir adalah kejernihannya di saat ia tenang. Namun, kejernihan hanya dapat tertangkap oleh mata batin jika kehidupan manusia itu mencapai ketenangan yang diam dari suatu telaga yang dalam dan hening.

Pandangan tentang Manusia

Menurut pandangan Taoisme, hidup manusia sudah digariskan oleh ‘langit’. Manusia sudah memiliki jalannya masing-masing. Yang harus dilakukan manusia hanya meneliti jalan itu dan mengikuti jejak itu tanpa coba memaksakan pandangannya yang sempit, serta tanpa kehendak ingin menyelewangkan diri dari yang alamiah demi keuntungan pribadi. Sikap semacam itulah yang disebut dengan Wu Wei, yang artinya tidak mencampuri. Wu-wei dapat juga diartikan ‘tidak berkeinginan’. Manusia dalam pandangan Taoisme, harus menghilangkan keinginannya, dan mengikuti jalannya proses alam tanpa mencampuri proses itu.

Menurut Taoisme, apabila manusia menjadi sombong dan melakukan hal di luar kemampuannya, maka suatu saat dia akan mendapat celaan yang dapat membuatnya berduka atau menderita. Karena itu, seorang bijaksana yang mengenal Dao dan hukum alam akan memilih mengundurkan diri dan menolak segala penghargaan yang diberikan padanya. Ia memilih untuk tidak menonjolkan dirinya. Meskipun demikian, Taoisme tidak mengajarkan bahwa seseorang harus menyingkirkan seluruh harta benda yang dimiliki untuk mencapai ketentraman batin. Hal yang perlu dibuang adalah rasa kemelekatan terhadap harta tersebut. Apabila harta dibuang namun masih ada kemelekatan terhadapa harta tersebut, maka sia-sia saja. Karena itu buanglah kemelekatan terhadap harta dari diri manusia, dan harta benda harus digunakan untuk kepentingan sosial. Dengan demikian manusia tidak akan merasakan penderitaan akibat kehilangan harta. Seperti tertulis dalam Daode Ching Bab 2 ayat 11b: “…Oleh karena tidak mempunyai apa-apa, maka dia tidak pernah kehilangan apa-apa.”

Manusia yang mengikuti Dao tidak mencampuri hidup orang lain, dalam arti ia tidak memaksakan orang lain membutuhkan, ia menolong mereka menjadi bebas dengan mengikuti Dao. Manusia yang baik adalah yang mampu mengikuti jalannya alam semesta sesuai dengan Dao.

Jika manusia telah berhasil mengikuti jalan Dao, maka ia tidak perlu takut akan kematian. Kematian adalah sebuah proses alam dan manusia tidak dapat melawan alam, oleh karena itu manusia tidak perlu taku atau cemas terhadap kematian. Kematian hanya mengembalikan manusia kepada Dao.

Aturan Hidup Dalam Bermasyarakat

Etika Taoisme

Dalam menjalani kehidupan yang ada, manusia mengarah pada kehidupan yang alamiah tanpa adanya proses ikut campur. Kehidupan yang alami inilah yang menjadi suatu kebajikan dasar yang memicu munculnya tiga buah kebajikan lain yang menuntun manusia dalam kehidupannya, yaitu lemah lembut, rendah hati, dan menyangkal diri. Kelemah-lembutan merupakan teman dari kehidupan, sebaliknya, kekerasan dan kekakuan adalah teman dari kematian. Rendah hati adalah sikap mampu membatasi diri dengan berbuat seperlunya saja. Di dalam kitab Daode Ching dikatakan, “Tidak ada kutuk yang lebih besar daripada merasa kurang puas. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada selalu ingin memiliki.” Kemudian menyangkal diri adalah sikap menganggap diri dan hidup manusia hanyalah sebagai pinjaman dari alam semesta kepada manusia. Oleh karena itu, manusia yang bijaksana dan menginginkan hidup tenang dan tenteram akan mempercayakan seluruh hidupnya kepada Dao atau alam semesta.

Perkembangan ajaran yang berdasarkan paham Taoisme

Bidang-bidang yang berkembang berdasarkan paham Taoisme, antara lain: Taiji, Qigong, bidang kesehatan, Kimia, musik, dsb. Salah satu perkumpulan Taoisme di Cina memiliki kumpulan kitab-kitab hasil kajian Taoisme. Kitab-kitab tersebut berisikan rangkuman tentang ajaran asli Taoisme, peraturan Taoisme, Qigong, kajian-kajian tentang kesehatan, Kimia, musik dsb.

 

Kitab Suci Agama Taoisme

 

Cara Beribadah

Klenteng merupakan rumah ibadah bagi masyarakat Tionghoa yang memeluk kepercayaan Taoisme. Masing-masing dari klenteng ini memiliki ciri khasnya sendiri. Umumnya bangunan klenteng ini didominasi oleh warna merah pekat, dengan ukiran-ukiran huruf cina dan arsitekturnya bercita rasa oriental. Ada ritual ibadah yang biasanya dilakukan yaitu membakar dupa wangi sambil berdoa ke patung Dewa /Dewi yang dipercayai ada ‘Shen nya’. Sehingga apa yang mereka doa akan tersampaikan ke dewa yang dimaksud. Peralatan untuk ibadah juga tidak repot, hanya sejumlah Hio yang sudah disediakan oleh pengurus klenteng. Tiap satu colokkan dupa digunakan 1 batang hio sua atau 3 batang hio sua (umumnya 3 hio yang artinya mewakili 3 alam), Kemudian, (Kim cua/Kertas emas) nanti di lempar kedalam tungku (biasanya berbentuk pagoda) lebih baik pake api dari altar utama atau api pelita altar dewa/i.  Selanjutnya ada sepasang lilin berwarna merah, gula-gula, serta minyak sayur yang digunakan apabila ingin menambah minyak di lampu lentera. Menuangkan minyak saat pay-pay di Kelenteng, dengan anggapan supaya jalan hidupnya selalu diterangi dan jika sedang mengalami kesulitan akan tetap ada jalan keluarnya. Selesai melakukan pembakaran dupa ke masing-masing patung dewa, ada satu lagi ritual bagi orang yang ingin bertanya langsung ke ‘dewa’.Bisa dengan pao pwe saja atau /meminta petunjuk dengan jiam sie. Arti Poa pwee :

1.Satu sisi  buka dan yang satu tertup (Ya)

2.Dua duanya terbuka (tertawa)

3.Dua Duanya tertutup (tidak boleh)

Tjiam Si” yaitu mengocok sumpit bambu yang telah diberi nomor. Nantinya, si pengocok ini terlebih dahulu menanyakan apa yang ingin ia ketahui, mulai dari jodoh, keuangan, sampai masa depan.

Tata cara tjiam sie :

  1. seseorang harus melakukan permohonan melalui persembayangan terlebih dululu. Dengan cara menyebutkan nama dan usia dalam hati kemudian mengajukan permohonan di hadapan dewa
  2.  melempar dua keping kayu berbentuk setengah lingkaran dengan masing-masing    sisinya harus berlainan.(poa pwe) Jika hasil lemparan dua keping kayu tadi sama-sama menunjukkan sisa yang sama, maka orang yang akan diramal belum memperoleh izin dari sang dewa. Namun bila sebaliknya, dua keping kayu tadi menunjukkan sisi yang berbeda, maka boleh melakukan ramalan Ciam Si
  3.  Pas kocok, kalo keluarnya lebih dari satu, harus diulang.
  4.  Jika satu bilah kayu akan menghadap ke atas sedangkan lainnya ke bawah, berarti Shen  bersedia menjawab pertanyaan.Dan bila sebatang bambu yang telah dikocok, jatuh ke tanah maka angka yang tertera di batang kayu, disesuaikan dengan secarik kertas yang ada di kotak ramalan atau bisa juga dengan cara mencabut urutan kertas yang tertempel didinding, menurut urutan angka yang keluar setelah dilakukan pengocokan. Setiap kertas dalam ramalan Ciam Si ini, memiliki syair dan ramalan yang berbeda-beda, berupa peruntungan karir, jodoh, rezeki dan kehidupan rumah tangga.

Pemimpin Ibadah

Tokoh sentral dari Taoisme adalah Laozi. Mengenai biografinya, terdapat sebuah pertanyaan mengenai kebenaran historis Laozi. Ada berbagai pihak yang memperdebatkan mengenai hal ini. Ada pihak yang menyatakan Laozi hanya tokoh rekaan, karena cerita-cerita mengenai dirinya banyak yang tidak masuk akal. Di pihak lain, ada yang menerima semua cerita dan tradisi mengenai Laozi. Akan tetapi, ada juga pihak yang tidak terlalu memperdebatkan mengenai Laozi. Mereka menerima tokoh Laozi benar-benar ada, namun hal itu tidak terlalu penting untuk dibicarakan. Mereka lebih suka membahas kitabnya dan isi pengajaran Taoisme. Sumber mengenai kehidupan Laozi dapat dilihat dalam Shi Ji yang merupakan catatan sejarah dari Sima Qian yang hidup pada abad pertama sebelum Masehi. Meskipun Sima Qian mengetahui ada konflik historis di dalan cerita tersebut, namun ia tetap menulis apa adanya, karena ia tidak mengetahui mana yang benar atau tidak. Ia hanya menuliskannya dalam 248 huruf Tionghoa dan diterjemahkannya melalui kisah dari mulut ke mulut dalam lingkungan menganut Tao.

Menurut tradisi Laozi lahir kira-kira tahun 640 SM di negara Chu (provinsi Honan). Nama Laozi dapat diterjemahkan sebagai “Putra Tua”, “Sahabat Tua”, ataupun “Sang Guru Tua”. Sebutan ini merupakan suatu gelar kecintaan dan penghormatan.  Menurut legenda, ia dilahirkan tanpa dosa sama sekali oleh sebuah meteor; dan dikandung oleh ibunya selama delapan puluh dua tahun. Pekerjaannya adalah pemelihara arsip, dan bahwa dengan pekerjaannya itu ia hidup secara sederhana dan tidak banyak tuntutan. Kepribadiannya, hampir seluruhnya didasarkan pada sebuah buku kecil yang dianggap ditulis oleh beliau sendiri.[

Sedih karena kecenderungan orang mengambil manfaat dari kebaikan yang diajarkannya, serta berusaha mencari kedamaian pribadi yang lebih besar pada usianya yang semakin lanjut, akhirnya Laozi menunggang seekor kerbau dan pergi ke arah Barat, yaitu yang sekarang disebut Tibet (Lembah Hankao). Sebelum pergi, ada seorang penjaga gerbang yang berusaha menahannya agar tidak pergi. Karena usahanya gagal, ia meminta Laozi untuk meninggalkan suatu catatan mengenai pandangan Laozi. Kemudian Laozi tinggal selama tiga hari, dan setelah itu ia kembali dengan sebuah buku kecil yang berisi ± 5000 huruf Cina berjudul Dao De Jing.

Laozi juga dikatakan hidup satu zaman dengan Konfusius. Akan tetapi dengan menyelidiki kitab Daode Jing, dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak mungkin, karena ada beberapa gagasan yang tidak mungkin dikenal umum pada masa Konfusius.[  Kebanyakan ahli masa kini menyatakan Laozi hidup ± 2 abad setelah Konfusius.

 

Aturan Tatanan Moralitas

Perkembangan ajaran yang berdasarkan paham Taoisme

Bidang-bidang yang berkembang berdasarkan paham Taoisme, antara lain: Taiji, Qigong, bidang kesehatan, Kimia, musik, dsb. Salah satu perkumpulan Taoisme di Cina memiliki kumpulan kitab-kitab hasil kajian Taoisme. Kitab-kitab tersebut berisikan rangkuman tentang ajaran asli Taoisme, peraturan Taoisme, Qigong, kajian-kajian tentang kesehatan, Kimia, musik dsb. 

Daftar Pustaka

http://indonesia.siutao.com/pengenalan/kitab_suci_agama_tao.php

http://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Taoisme

http://ms.wikipedia.org/wiki/Taoisme

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s