okee bangeet

Wahana Pendidikan

Assalamualaikum … Wr Wb

Waraas emut mangsa katukang … jaman harita …, kamari jeung mangkukna beda jeung mangsa ayeuna … 🙂

DUH INDUNG
(Cipt. Mang Koko)

Duh Indung, ngaraksa ngajaring anak
Najan rungsing matak pusing
Heunteu weleh deudeuh mikanyaah, asih
Dimongmong jeung dititimang

Duh Indung, ngaping ngadama-dama anak
Ngamumule buah hate
Ngajungjung tur ngugung-ngugung
Anak dijieun puputon

Duh, Indung, Duh Indung
Timang titi ngamongmong anak
Duh, Indung, Duh Indung
Teu kendat ngadudu’a

Duh, Indung mun peuting ngajempling nyaring
Mun beurang lewang hariwang
Keukeuh heunteu jongjon ku puputon, gawe
Ngahehegar ngalelenjar

Duh, Indung peuting hariringan, nyaring
Lain hariring birahi
Ngeyong mepende puputon
Sieun anak heunteu tibra

Néléngnéngkung

Néléngnéngkung- néléngnéngkung

Geura gede geura jangkung

Geura sakola ka Bandung

Geura makayakeun indung

Néléngnéngkung- néléngnéngkung

Geura gede geura jangkung

Geura bisa talang tulung

Ka bapa reujeung ka indung

Néléngnéngkung- néléngnéngkung

Geura gede geura jangkung

Geura sakola sing jucung

Manggih kapusing tong bingung

Néléngnéngkung- néléngnéngkung

View original post 1,039 more words

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s